Rakentavan Esiintymisen Kulttuuri ry

REKryn tarkoituksena on lisätä kulttuurintekijöiden työllistymismahdollisuuksia ja tukea jäsentensä taiteilijaksi meritoitumista näyttelytoiminnan ja erilaisten taide- ja kulttuurihankkeiden avulla.  Tuemme taiteilijoiden ja käsityöläisten välistä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä Sastamalassa sekä kokoamme  taiteen ja kulttuurit tekijät  ja tukijat yhteiseen toimintaan erilaisissa projekteissa ja myyntitapahtumissa.

Yhdistykseen voivat liittyä kaikki taidetta ja kulttuuria ammatikseen tai tavoitteellisesti tekevät, harrastajat sekä toimintaa tukevat kannatusjäsenet.

TAIDE & HYVINVOINTI on yksi tärkeä osa-alue REKryn toiminnassa ja yhdistyksemme on mukana kehittämässä erilaisia osallistavan kulttuuritoiminnan muotoja sekä Sastamalassa että valtakunnallisesti eri sidosryhmien kanssa.

SASTAMALAN RUOKAPUISTO on kuntalaisten oma, yhteisöllinen ja osallistava hanke jossa REKry on hankkeen vetäjänä. 

Yhdistys hakee myös yritysmaailmasta pidempiaikaisia mesenaatteja ja yhteistyökumppaneita sekä oman että yhteistyöyrityksen toiminnan tukemiseen ja monipuolistamiseen.  

 
 

HALLITUS 2018

Puheenjohtaja Sari Bamberg
Sihteeri Lauri Nieminen
Riku Korkee
Anneli Keinonen
Heidi Vapaa
Varajäsenet:
Karoliina Kamppinen
Viia-Marinka Orre